Vad har en talman för uppgift?

vad är en talman?

I samband med att det har varit val i Sverige, rösterna är räknade och det har presenterats ett slutgiltigt resultat nämns ofta talmannen. Men om du inte är politiskt insatt kan det vara svårt att veta vad en talman är för något och vilka arbetsuppgifter talmannen egentligen har.

I den här artikeln kommer du få en kort genomgång på vilka funktioner en talman fyller och vilka som är personens främsta uppgifter för att du ska få lite bättre koll.

Vad är en talman?

Talman är en könsneutral titel som används på den person som leder arbetet i en beslutande församling såsom i ett parlament. Den officiella titeln på en talman är Herr, eller fru talman.

I Sverige är talmannen den person som leder riksdagens arbete.
Det betyder att talmannen bär det främsta ansvaret för hur arbetet i riksdagen drivs. Talmannen är den som leder riksdagens sammanträden och är deras främsta representant.

Sveriges riksdag

Talmannen är riksdagsledamot men står utanför det politiska arbetet och deltar därtill inte i debatter, omröstningar och utskottsarbeten.

Talmanstiteln är den högsta posten en person kan väljas till. Talmannen kommer i rang före statsministern men före den sittande statschefen, i Sveriges fall så är det kungen.

En talman väljs i samband med att riksdagen är samlade efter ett riksdagsval. Då är det upp till de valda ledamöterna att utse vem som ska bli riksdagens talman. En talman har sin post för en valperiod i taget man kan väljas igen när perioden är slut.

Sedan år 2018 är Anders Norlén Sveriges riksdags talman. Några exempel på talmän som varit innan Norlén är Urban Ahlin, Per Westerberg och Birgitta Dahl.

Åsa Lindestam är första Vice talman sedan år 2018.

vad gör en talman

Vad gör en talman?

Som vi nämnde i tidigare stycke så är talmannen riksdagens främsta representant vars stora arbete går ut på att planera och leda riksdagens arbete.

Talmannen är den personen som är ordförande för kammarens sammanträden och i samband med val så spelar talmannen en stor roll i samband med att en ny regering ska bildas. Kort sagt har en talman tre främsta uppdrag:

  • Föreslå en ny statsminister för riksdagen
  • Leda riksdagens arbete (i synnerlighet kammarens)
  • Representera riksdagen

Talmannen planerar och leder riksdagens arbete både på lång och kort sikt. I sina uppgifter samråder talmannen med riksdagen vilket innebär:

Talmanspresidiet – innebär att talmannen och som är vice talmän har regelbundna sammankomster för att behandla frågor om hur riksdagens arbete ska ledas.

Riksdagsstyrelsen – innebär att talmannen är ordförande för tio av riksdagens ledamöter. De framför förslag till riksdagen hur arbetet ska bedrivas består av talmannen som är ordförande och tio riksdagsledamöter. Riksdagsstyrelsen kan framföra förslag till riksdagen i frågor som berör hur riksdagsarbetet ska skötas. Riksdagsstyrelsen leder även riksdagens förvaltning och tar beslut i större ärenden som innefattar riksdagens internationella verksamhet.

Sedan är det talmannen som bjuder in till sammanträden i kammaren och har då rollen som ordförande tillsammans med sina vice talmän. Inför sammankomsterna är det talmannen och riksdagens kammarkansli som bestämmer i vilken ordning ärendena ska tas upp och ordningen mellan talarna.


Passa även på att lära dig mer om världens längsta ormar och vad igelkotten egentligen äter.