Vad står det på runstenar?

Vad står det på runstenar?
Runstenar är en del av vår historia

Runstenar går att finna här och var runt om i Sverige, och visst inger de en viss känsla av spänning och nyfikenhet där de står fyllda med skrifter. Har du funderat kring detta med runstenar och vad som egentligen går att utläsa från skrifterna? Runstenar går att likna vid originaldokument av det tidiga svenska språket som talades förr i tiden. Dessa är en viktig länk till vår historia och vi har mycket att lära oss från dessa. Runstenar har genom alla tider fascinerat oss, och inte minst har vi länge sökt svar på vad som egentligen står skrivna på dessa. Idag har det påträffats så mycket som 4000 runstenar och de alla berättar sin egen unika historia. Är du en av många som undrar vad som står skrivet? Då är det bara för dig att fortsätta att läsa vidare.

runsten

Första dokumenten för det svenska språket

Runt om i Sverige finner vi bevarade runstenar, och dessa sträcker sig långt bakåt i tiden. Den äldst bevarade sägs komma från 200-talet. En runsten är en sten försedd med runor som står upprest, och det är i runorna som vi finner spår från vårt forna Sverige. Den äldsta runstenen vi funnit är från så tidigt som från 200-talet, men de flesta tillkom främst mellan år 300 enda fram till år 1130. Vi har runstenar kring hela Sverige, men de flesta går att finna runt Mälardalen. Vad står då skrivet på runstenar? Majoriteten av runstenarna är resta för att minnas och hedra en bortgången släkting. Namnet på den avlidne står skrivet följt av vem eller vilka som låtit resa stenen. Därefter kan det återfinnas en text om den avlidnes resa och i vissa fall avslutades de med en kristen bön.

Några kända runstenar runt om i Sverige

Runstenar har påträffats i framförallt Sverige, och vi har varit otroligt duktiga på att bevara dessa. Vilken är då en av de mesta kända runstenarna som vi har? Rökstenen sägs vara en av de mest välkända. Detta är en runsten som återfinns vid Röks kyrka och den sägs ha en av de längsta runskrifterna som någonsin påträffats med mer än 760 tecken. I Sverige har vi återkommande funnit runstenar och idag sägs det att omkring 4000 sådana har påträffats.

Runsten Ljungby

Karlevistenen och Gårdbystenen är också det två välbevarade runstenar som vi finner på Öland. I Jämtland finner vi den nordligaste runstenen, Frösöstenen. Denna skiljer sig från de tidigare runstenarna som rests som ett minne för en släkting som avlidit. På Frösöstenen berättas istället en händelse. Den talar om kristendomens intåg i landskapet. Vi finner runstenar i de flesta landskapen i Sverige, och de spelar en viktig roll i förståelse av det svenska språket och dess utveckling.

Runsten Broby Skanela


Lär dig även mer om Asagudarna och Odens bröder.