Världens äldsta språk

Äldsta språken i världen som fortfarande talas
Om du vill lära dig ett av de äldsta språken i världen som fortfarande talas idag eller ta del av språkhistoria kan denna artikel komma dig väl till hands. Här har jag sammanställt några av de äldsta språken som talas än idag.

Egyptiska – 2690 f.Kr.

Det första kända språket någonsin är ett protospråk från den afrikanska kontinenten och det första kända protoskrivsystemet skapades i Nigeria. Så det är kanske ingen överraskning att det äldsta språket på denna lista också kommer från Afrika i form av egyptiska. Den första kända fullständiga meningen på fornegyptiska språket registrerades ungefär 2690 f.Kr. Språket är alltså över 4 700 år gammalt.


Hieroglyfer

Även om fornegyptiska språket i stort sett inte har talats sedan 1800-talet är det tekniskt sett fortfarande i bruk idag. Språket som härstammar från fornegyptiska kallas koptiska, och det används av ett fåtal människor i kyrkliga miljöer fortfarande idag i Egypten.

Sanskrit – 1500 f.Kr.

Med sina äldsta texter som går tillbaka till omkring 1500 f.Kr. är sanskrit förmodligen det näst äldsta språket i världen som fortfarande används idag. Språket är cirka 3 500 år gammalt. Liksom koptiska används sanskrit till stor del i religiösa texter och ceremonier idag i religioner som buddhismen, hinduismen och jainismen. Ord och fraser på sanskrit används också ofta av byråkratiska institutioner i länder som Indien, Indonesien, Sri Lanka, Nepal och andra delar av Syd- och Sydostasien.


Sanskrit

Grekiska – 1450 f.Kr.

Om vi går framåt några decennier i tiden från sanskrit är grekiska förmodligen det äldsta språket som fortfarande talas som ett dagligt språk. Den moderna grekiskan har utvecklats avsevärt från det grekiska som användes under antiken. Mykensk grekiska är det första intygade grekiska språket som användes 1450 f.Kr. Idag har cirka 13,5 miljoner människor grekiska som sitt modersmål. Inte illa för ett språk som är nästan 3 500 år gammalt!

Kinesiska – 1250 f.Kr.

Ett annat språk som konkurrerar om fatt vara äldsta skriftspråket och äldsta talade språket som fortfarande används idag är kinesiskan. Kinesiska är definitivt både användbart och backas upp av en lång och rik historia. Kinesiska går tillbaka till en uppsättning inskriptioner på orakelben daterade till ungefär 1250 f.Kr. Språket är alltså cirka 3 300 år gammalt.

Naturligtvis finns det många olika språkvarianter och dialekter av kinesiska i Kina idag. Kinesiska är därav ett ganska brett begrepp, men många av dagens mest använda varieteter, inklusive mandarin och kantonesiska, faller inom den kinesisk-tibetanska språkfamiljen och härstammar från gammel kinesiska.

När det kommer till språk som är både uråldriga och användbara är kinesiska ett givet val i denna lista. Mandarin är trots allt det enskilt mest talade språket i världen idag, med över 1,1 miljarder talare. Så om du vill lära dig ett av de äldsta språken i världen som fortfarande talas idag är kinesiska ett bra alternativ.

Arameiska – 1100 f.Kr.

I jakten på det äldsta levande språket i världen så dyker även arameiska upp på listan. Arameiska kan anses urgammalt och det arameiska alfabetet var föregångaren till både det hebreiska och det arabiska alfabetet. Det första arameiska språket talades av araméer i det antika Syrien. Arameiska är därför cirka 3100 år gammalt och används fortfarande idag. Det finns någonstans mellan 800 000 och 1 000 000 talare av nyarameiska språk i världen idag.


Ett tips kan vara att även läsa om Sveriges längsta ord eller varför inte fördjupa dig kring uttryck som används i Göteborg.