Världens största dinosaurie

Världens största dinosaurie

Med en längd på 37 meter och en vikt på 63 ton, vilket motsvarar vikten av 11 elefanter, är Patagotitan, även kallad Patagotitan mayorum då benet hittades i Patagonien, den största dinosaurien som har upptäckts. Patagotitan mayorum är den största dinousarien inom släktet titanousarian vars namn kommer ifrån titanerna i den grekiska mytologin och betyder “titanisk ödla”. Order mayorum kommer ifrån Mayo familjen som ägde ranchen “La Flecha” som hittade benet. Lårbenet från denna växtätande dinosaurie hittades år 2013 i Argentina av en fårherde och det var då denna nya dinosaurieart upptäcktes. Men vad vi vet egentligen om det vi tror var världens största dinosaurie?

Vegetarian

Patagotitan var vegetarian och livnärde sig då endast på föda från växtriket. Bland annat åt detta djur palmer, ormbunkar och barrväxter. På grund av sin storlek var dinosaurien tvungen att äta stora mängder av växter för att kunna få i sig tillräckligt med mat. Enligt forskning som gjorts så tog det många dagar för maten att bearbetas i Patagotitans mage vilket gjorde att detta djur hade stora tarmar. Titanousarierna har beskrivits som fredliga djur såvida de inte blev attackerade.

Patagotitan mayorum
Patagotitan mayorum

Utseende

Patagotitan hade en lång svans som hjälpte till att behålla balansen då dinosaurien även hade en väldigt lång hals. Utan denna svans hade dinousarien enkelt kunna falla framlänges på grund av sin tunga framvikt. Svansen hjälpte även Patagotitan att ta sig framåt. Endast hjärtat på Patagotitan vägde cirka 100 kilo och hade en omkrets på två meter. För att kunna fördela sin vikt jämt så hade dinosaurierna stora trampdynor på fötterna. Enligt forskning så kunde dessa djur bli så stora då det fanns ett överflöd av växter under denna tid.

Sauropoder

Titanousarierna tillhör gruppen Sauropoder som även kallas långhalsar. Deras långa hals gjorde att de inte behövde förflytta sig nämnvärt för att hitta föda vilket sparade på energi då de åt enorma mängder mat. Namnet Sauropoder kommer ifrån ordet ödlefötter då de hade lika många tår som ödlor. Dessa djur är växtätande, fyrbenta och har långa halsar. I och med den långa halsen hade djuren ett väldigt lätt huvud, vilket de kunde ha i och med att de inte tuggade maten. Djuren levde för cirka 150 års sedan och utplånades i slutet av krita, en period som sträckte sig för 145-66 miljoner års sedan. Djuren som tillhör Sauropoder var de största djuren som hade skådats och kan jämföras med dagens största djur som väger 6 ton.

Phu Wiang Dinosauriemuseum i Thailand.

Familj

Honorna av Patagotitan arten kunde kläcka upp till 40 ägg som var lika stora som en fotboll. Att föda många barn ökade chansen för arten att överleva. Barnen som föddes var väldigt små och oskyddade i början men växte sedan väldigt snabbt; var femte dag fördubblade de sin storlek har forskning visat. Under 40 år så växte ungarna från 5 kilo till 75,000 kilo. När de växte som mest så ökade de med 40 kilo varje dag. Hade dessa ungar vuxit som dagens reptiler hade det tagit tusen år för dem att nå upp i Titanousariernas storlek och de hade varit väldigt utsatta för rovdjur under denna tid vilket hade minskat artens överlevnadstid rejält.


Läs även om världens största snigel och världens största svamp.