Världens största sjöar

Vad som ses som världens största sjöar är till viss del beroende av vilka kriterier man har. Det finns sjöar som varierar i storlek beroende på årstider och kan bli oerhört mycket större under till exempel översvämningar. Sedan finns det stabila sjöar, som kan indelas i oceansjöar och kontinentala sjöar. Kaspiska havet brukar ses som världens största sjö trots att den är en mindre ocean. Arean är på 371 000 kvadratkilometer och volymen är 78 200 kubikkilometer.

Kaspiska havet
Kaspiska havet

På andra plats kommer Michigan-Huronsjön som gränsar till både Kanada och USA, under förutsättning att man räknar dem som sammanhängande sjöar. Deras area är 117 702 kvadratkilometer och volymen är 8458 kubikkilometer.

Intill Michigan-Huronsjön ligger Övre sjön, som hamnar på tredje plats över världens största sjöar. Arean här är 82 414 kvadratkilometer och sjön har en volym på 12 100 kubikkilometer. Tillsammans med Michigan-Huronsjön är den världens största sötvattenssjö.

Världens största sjöar sett ur ett geografiskt perspektiv är följande:

Afrika – Victoriasjön

Detta är Afrikas största sjö och med sina 68 870 kvadratkilometer även världens näst största sötvattensjö. Sjön är uppkallad efter den brittiska drottning Victoria och här finns mer än 3 000 öar, varav många är bebodda.

Victoriasjön
Victoriasjön

Antarktis – Vostoksjön

Vostoksjön är en underjordisk sjö som har varit isolerad i minst 20 miljoner år. Den är 240 kilometer lång och 50 kilometer bred. Teorier finns om att sjön kan innehålla två olika typer av miljöer då den har en upphöjning i mitten som delar in sjön i två områden. Vostoksjön är den sjö på jorden som innehåller mest syre, vilket gör att man tror att det kan finnas mikrobiskt liv i den. Sjön har likheter med Jupiters måne Europa, vilket skapat teorier om att det kan finnas liv även där.

Asien – Bajkalsjön (alternativt Kaspiska havet)

Bajkalsjön är världens djupaste sjö, där det största djupet är på 1642 meter, det genomsnittliga djupet är ungefär 730 meter. Sjöns yta är 31 494 kvadratkilometer, vilket gör den till världens sjätte största sjö sett till ytan. Ser man på volymen så är det även världens största sötvattensjö. Sedan 1996 är Bajkalsjön ett av Unescos världsarv.

Oceanien – Eyresjön

Detta är Australiens största sjö men det är långt ifrån alltid som den är fylld med vatten – bara fyra gånger varje sekel fylls sjön helt. Hur mycket den fylls beror helt på hur mycket vatten som kommer med monsunen, och om vattnet når hela vägen till sjön.

Europa – Ladoga

Ladoga är en insjö i nordvästra Ryssland, inte långt från Finländska gränsen. Den är Europas största sjö till ytan sett och den fjortonde största sjön i världen. Arean är 17 700 kvadratkilometer och djupet uppgår till 51 meter. Sjön utgör en del av vattenvägen mellan Volga och Östersjön.

Nordamerika – Övre sjön (alternativt Michigan-Huron)

Den till ytan största sötvattensjön i världen och Nordamerikas största sjö, med en yta på 82 000 kvadratkilometer. Den gränsar till både Kanada och USA och är en viktig transportled för järnmalm. Många städer runt sjön är stora gruvstäder men numera är även turism en stor industri.


Titicacasjön

Sydamerika – Titicacasjön (alternativt Maracaibosjön)

Mellan Peru och Bolivia ligger Titicacasjön som är Sydamerikas största sjö. Den ligger högt upp på 3 812 meters höjd och är världens högst belägna sjö som trots allt har reguljär båttrafik. Namnet ”Titicaca” kommer från språket aymara och betyder ”jaguarens klippa”. Det refererar till en klippa som ligger på Titicacaön och var en helig plats för både aymarafolket och även inkafolket.

Dagens tips! Läs även inläggen om Världens minsta land och Sveriges högsta byggnad.