Viktiga redskap för ökad brandsäkerhet

ökad brandsäkerhet

Brandsäkerhet

Alla, oavsett om man bor i lägenhet eller villa, behöver ha god koll på brandsäkerhet. Det är viktigt att veta hur man ska agera i händelse av att det börjar brinna, men framför allt är det viktigt att förebygga bränder för att undvika att de uppstår. Här ska vi ta en titt på vad som bör finnas i varje hem, och vad man behöver ha koll på och göra om en brand trots allt uppstår.

Viktiga redskap för ökad brandsäkerhet

Det finns några saker som bör finnas i varje hem. Vissa av dem bidrar till att du lättare upptäcker branden om den uppstår, andra gör det möjligt att släcka branden.

Brandvarnare

En sådan bör finnas i varje bostad. Det är i vissa fall klokt att ha fler än en. I en mindre lägenhet räcker det med en brandvarnare, men för den som bor i en villa eller ett radhus med flera våningar är det en god idé att ha en brandvarnare på varje våningsplan. På så sätt kan eventuella bränder upptäckas så snabbt som möjligt, oavsett var i byggnaden de startar. Det är viktigt att nämna att man med jämna mellanrum bör säkerställa att dessa fortfarande fungerar och att batteriet inte har tagit slut. Det gör man med hjälp av brandvarnarens testfunktion som testar hela produkten.

Brandvarnare är ett måste i varje byggnad.
Kontrollera med jämna mellanrum att brandvarnarna fungerar.

Brandgasfläktar

En brandgasfläkt kan monteras på olika typer av byggnader. Deras syfte är att bidra med rökventilation. Den farliga röken och dess gaser stiger mot taket vid en brand, och det är just röken och dess innehåll som utgör det största hotet. Det är därför viktigt att det finns ett effektivt sätt att ventilera bort röken i största möjligaste mån, och där kan en brandgasfläkt vara till stor hjälp. Det finns såväl takfläktar som andra lösningar. Med hjälp av den här typen av fläkt går det att evakuera röken och se till att bibehålla utrymningsvägar där det går att undkomma branden. Den här typen av ventilationssystem kan användas såväl i stora industribyggnader som i mindre privata byggnader.

Handbrandsläckare

Något annat som bör finnas i varje hem, och gärna på varje våningsplan, är handbrandsläckare. Det finns olika storlekar och klasser. En brandsläckare på 6 kg brukar vara lämplig att ha i en bostad. Vad gäller klass brukar A- och B-brandsläckare vara kloka val. Ofta brukar man rekommendera pulversläckare, även om en släckare av A-klass även kan innehålla vatten eller skum, och en släckare av B-klass även kan innehålla skum eller koldioxid. Det är också nödvändigt att välja handbrandsläckare som är certifierade av de ackrediterade certifieringsorgan som verkar inom branschen.

Brandfilt

En brandfilt är ytterligare ett föremål som är bra att ha hemma, som kan hjälpa till vid ett släckningsarbete. Tanken är inte att du ska kasta filten på elden, utan att istället lägga ut den över elden och försöka kväva den. Naturligtvis är det viktigt att en brandfilt finns nära tillhands och lätt att komma åt om det skulle börja brinna. Detta är viktigt att ha i åtanke när du funderar över var du ska placera den.