Vilken sida ska man gå på?

Angående Trafikregler för gångtrafikanter
Det är inte bara fordonsförare som ska hålla trafikreglerna utan det gäller även för gångtrafikanterna. Vilka är gångtrafikanter egentligen? Gångtrafikanter som också kallas för fotgängare betyder helt enkelt en person som promenerar i trafiken. Han/hon bör följa trafikförordningens stadgar, det vill säga det som gäller för vägtrafikanterna. Andra som faller inom ramen som gångtrafikanter är till exempel de som färdas på sparkcykel, skateboard samt de som åker inlines.

Vilken sida ska man gå på?

Vilka sida ska gångtrafiken gå på?

Det finns flera regler en gångtrafikant ska förhålla sig till. En regel är att gångtrafikanten om möjligt ska hålla sig på gångvägen eller vägrenen. Om en gångväg saknas skall gångtrafikanten använda cykelbanan. Värt att nämnas är att det egentligen inte finns några allmänna regler om vilken sida en gående ska välja på gångvägen. Däremot kan detta se olika ut beroende på vart i Sverige man tittar på, då det kan finns olika lokala regler kring detta. Då är det vägmärken som skall följas.

Om möjligt ska den gående hålla sig till vänster på gångbanan/cykelvägen. Innan har det varit att gående skulle hålla sig till höger som i biltrafiken, men detta har kommit att ändrats. Dock finns det ett undantag från vänsterregeln och det är när exempelvis en person cyklar och håller högre fart än de som går, då ska han/hon hålla sig till höger om det passar.

Övergångsställen

Övergångsställen

När det gäller en gående som korsar en väg ska i första hand övergångsställena användas. Finns det inte något övergångsställe i närheten ska gående vara försiktig och kolla sig för väldigt noga så att det inte finns bilar när denne korsar körbanan. Detta får gärna vara vid anslutning till en vägkorsning.

Fordonsförare ska också väja för gående om denne ser att han/hon redan har gått ut på övergångsstället eller precis börjat gå på det. Värt att notera är att detta gäller endast vid obevakade övergångsställen, alltså övergångsställen som inte regleras av trafikljus/polis. Dock kan det även finnas obevakade övergångsställen med trafikljus men skillnaden här är att trafikljusen endast blinkar med gult ljus alternativt är de nedsläckta.

Bär reflex

Sedan är det också bra om gångtrafikanten bär reflexer så att fordonsförare kan se den gående. Detta gäller särskilt i mörker samt under vinterhalvåret då det kan vara svårt för bilförare att se gångtrafikanterna i mörkret. Att använda reflex är särskilt viktigt när gångtrafikanterna korsar körbanan. Det finns alltså både skyldigheter och rättigheter som både gångtrafikanten och fordonsförarna bör förhålla sig till. Det handlar om samspel i trafiken för att trafiken ska flyta på så smidigt som möjligt.