Den klassiska Stetsonhatten

En Stetsonhatt är en klassisk hatt som i folkmun oftast känns igen som “cowboyhatten” på grund av dess förekomst i främst amerikanska vilda västern-filmer. Den karakteriseras av utsvängda kanter och sidor i nedkasten av den delen av hatten som täcker huvudet. Hatten har blivit en symbol just för cowboyfilmer och är ständigt återkommande i sådana filmer.

Stetsonhatt

Har sitt ursprung i USA

Hatten har, som nyss nämnts, sitt ursprung i USA och är en del av kulturen i landet, något som bland annat tar sig uttryck i att polismän framförallt i sydstaterna bär Stetsonhatt som en del av sin polisuniform. Dock var inte USA det land som uppfann Stetsonhatten och inte heller det första landet att ha en poliskår som bar Stetsonhatt, utan Kanada vara först med fenomenet under artonhundratalets slut. Kanada, som tillhör och historiskt sett har tillhört det brittiska imperiet, styrde även i Sydafrika vid tidpunkten (och den kanadensiska militären som sattes in i Sydafrika bar Stetsonhatt som en del av sin uniform) då Stetsonhattar började bli populära i Kanada och sedermera även i de mest inflytelserika länderna och stormakterna vid tidpunkten då de influerades av varandra i stor utsträckning. Främst vad gäller mode, kultur och industri. Det är under denna period som den västerländska kulturen och det västerländska idealet växer fram och blir normsättande för stora delar av världen på respektive kontinent.

Ursprungligen tillverkad av bäverhår

Hatten är gjord av filt, vanligtvis polyester eller liknande material. Ursprungligen var dock Stetsonhatten tillverkad av bäverhår, vilket man pressade kompakt tills det blev en filtliknande produkt.

Stetsonhatten är idag alltjämt aktuell både i media och film och amerikansk, kanadensisk och brittisk kultur. Det märks, som nämnt i tidigare stycken, på polisens uniform och vad som ingår i den. Det finns dock en fascination världen över för just cowboylivsstilen och allt vad den innebär, och framförallt för rekvisitan liksom pickadollen och “cowboyhatten”. Det märks bland annat på verksamheten “High Chaparall”, vilket är en äventyrspark med vilda västern-tema – ett koncept och tema som lockar unga som vuxna. I nöjesparken är Stetsonhatten en central symbol och många besökare lämnar parken med en nyinköpt sådan under sin vistelse.

Man med cowboyhatt

En symbol för vilda västern

Avslutningsvis går det att konstatera att Stetsonhatten har präglat historien och vår samtid i stor utsträckning. Hatten är en symbol för vilda västern, en miljö som i sin tur har inspirerat till otaliga mängder filmer och serier. Hatten som sådan är fortfarande en del i polisens och i vissa delar av militärens uniform i länder där Stetsonhatten varit en del i uniformen länge, och allt tyder på att den kommer fortsätta vara en del av uniformen i framtiden och fortsätta inspirera världen.