Spännande fakta om brednäsor

Brednäsor

Platyrrhini, även kallat brednäsor, är en grupp av olika primater som lever i den så kallade nya världen. De primater som lever i det vi kallar för den gamla världen går istället under namnet smalnäsor. Precis som namnet beskriver kännetecknas dessa primater av sin näsa där näsborrarna är placerade brett åt sidan. Ett annat kännetecken är att nästan alla primater i gruppen har en gripfunktion på svansen, men när det kommer till storlek och vikt finns många varianter.

Tittar vi t.ex. på den lilla Cebuella pygmaea väger denna primat endast 100 gram och tillhör kategorin brednäsor. Samtidigt finns det också vrålapor i samma kategori, som har en vikt på över 10 kilo. Är du intresserad av kategorin brednäsor eller bara vill veta mer om olika typer av apor har vi samlat spännande och intressant fakta som du kan ta del av. Beroende på vart i Sverige du befinner dig kan du också besöka ett flertal av brednäsorna på din närmaste djurpark. På Skansen i Stockholm hittar du bland annat Cebuella pygmaea och på Parken Zoo finns Dödskalleapan att beundra.

4 intressanta fakta om brednäsorna

intressanta fakta om brednäsor

Svansar och klor – Som tidigare nämnt har alla primater i kategorin brednäsor en svans. Till skillnad från smalnäsorna har brednäsorna dock en gripfunktion på svansen som gör att de kan använda sig av den för att gripa efter saker eller som en extra arm när de svingar sig fram bland träden. Detta är något som saknas hos de primater som tillhör den “moderna världen” och har smala näsor. Visst har många fortfarande svans, men gripfunktionen saknas. Brednäsor har dessutom naglar istället för klor.

Olika typer av grupper – Det finns många olika typer av grupper inom kategorin brednäsa. Här hittar du bland annat sakier, springapor, spindelapor, ekorrapor, lejonapor, kapucinapor, nattapor, vrålapor, ullapor och tamariner. Det som gör tamarinerna och lejonapor så unika är att de har klor istället för naglar och det är något som vanligtvis inte ses hos just den här typen av apor.

Kännetecken – Det finns många saker som kännetecknar den “klassiska” brednäsan. De primater som ingår i denna kategori har en mycket komplex och stor hjärna i förhållande till många andra apor och primater. De har också färgseende och framåtseende, samt fem fingrar med en tumme. Andra saker som utmärker brednäsorna är bland annat rörliga leder och mycket bra syn, samtidigt som de har en dålig luktförmåga. Därför är det inte helt ovanligt att de här primaterna förlitar sig på sin syn när de letar efter mat.

smarta brednäsor

Varierande levnadssätt – Tittar vi på det sociala beteende som brednäsorna har kan vi se att det är mycket varierande. I den här kategorin hittar vi t.ex. arter som är mycket måna om monogama familjer, t.ex. springapor och nattapor. Vi hittar också flockar som är mycket komplexa och som består av många honor eller hanar – där honorna är de som är de dominanta. Detta är t.ex. något man kan se hos dödskalleaporna. Kloaporna, å andra sidan, består vanligtvis av grupper med många hanar och en ensam hona.


Läs och lär dig även mer om Sveriges landskapsdjur samt de gamla godingarna armfotingarna.