Codesign – en arkitektbyrå i Stockholm

Anlita en arkitekturbyrå i Stockholm.

Codesign är en arkitektbyrå i Stockholm som erbjuder fullservice. De sätter sig in i och skapar förståelse för hyresgästernas och fastighetsägarnas vardag och använder sig av den förståelsen till att skapa arkitektur som inkluderar människor. Codesign utgår från människan och sedan blir det ett hus. De skriver på sin hemsida vad som driver dem:

“Tillsammans tar vi reda på hur vi kan göra människor lyckligare, smartare och bättre. Där i den meningen får vi lust och energi.”

Att jobba på ett arkitektkontor i Stockholm

Codesign är övertygade om att samverkan är vägen till det bästa resultatet. Därför sker deras projekt tillsammans med förvaltare, producenter, snickare och givetvis kunden. Tillsammans skapar de arkitektur som tar hänsyn till människan.

Anlita ett arkitektkontor i Stockholm

Letar du efter ett arkitektkontor i Stockholm så är Codesign ett smart val, då de har sitt kontor på Sveavägen i Stockholm. Ett projekt hos dem startar med en analys och förstudie. Där efter går man vidare med:

 • Koncept– där man utvecklar arkitektoniska koncept baserade på de tidigare förstudierna.
 • Design
 • Projektering – då man har fastställt brukarnas behov börjar man rita miljöer och hus.
 • Implementering
 • Uppföljning – de följer upp och utvärderar tillsammans med kunden.

Codesign skapar arkitektur för bl.a.:

 • Kontor
 • Skolor
 • Restauranger
 • Utställningar
 • Bostäder
 • Bibliotek
 • Kommunhus

Ett projekt startar med en analys och förstudie.

Exempel på några av alla de projekt de genomfört:

 • Booli – ett kontorsprojekt i Stockholm
 • Hägerneholmsskolan – ett uppdrag där det ingått verksamhetsutveckling, framtagande av inredningsbudget, inredningsprojektering och upphandling.
 • JM Rosenborgsgatan – kontor med ca 125 anställda. Här var målsättningen att de anställda skulle trivas minst lika bra på jobbet som de gjorde hemma. Man skulle också kunna välja mellan ett antal olika typer av arbetsrum för sin arbetsdag.
 • KRY – Nytt kontor för KRY med ca 300 anställda.
 • Lidingö stadshus – Kontorsprojekt/Stadshus.
 • Natural Cycles – projekt som har bestått i att ta fram ett inredningskoncept samt projektera och genomföra renovering av företagets lokaler i centrala Stockholm.
 • Ung hälsa – ett uppdrag som bestod i att samlokalisera tre enheter på en plats.