Hur ska du agera om du möter ett vildsvin i skogen?

Vildsvinen blir ett allt mer vanligt inslag i de svenska skogarna och det är inte helt ovanligt att de också söker sig närmare städer och byar. Man kan ofta se spår av deras bökande ute i skogen och på fält. Det är dock ovanligt att stöta på vildsvinen under dagen. De är främst aktiva under natten.

Hur ska du agera om du möter ett vildsvin i skogen?

Vildsvinen är skygga

Vildsvinen är enormt skygga djur och ser du ett sådant ska du vara glad. Om det däremot är så att du inte vill komma i närheten av vildsvinet kan du bara göra ett högt ljud, smälla med något eller kasta iväg en sten. Det kommer att få vildsvinet att vända och sticka iväg. Ofta räcker det med att du rör dig vanligt och att vildsvinet ser, hör eller känner lukten av dig för att det ska skrämmas iväg.

Att hamna mellan sugga och kultingar

Ibland kan det vara så att man hamnar mellan suggan och hennes kultingar när man är ute i skogen. Då kan den vuxna grisen få för sig att springa rakt emot dig. Det gör hon dock inte för att attackera, även om det kan se ut så. Suggan vill bara till sina kultingar för att hon ska kunna skydda dem om något händer.

Attackerande vildsvin

Det förekommer dock att vildsvin går till attack men det är väldigt ovanligt. Om vildsvinet känner sig extremt hotat eller om det har blivit skadeskjutet eller påkört av en bil kan det dock attackera istället för att fly. Ett vildsvin som attackerar kommer att använda sig av sina tänder, eller av sina betar om det har sådana. Vildsvinet kan orsaka riktigt allvarliga skador och speciellt jakthundar tenderar att bli utsatta. Om du har en hund lös i skogen bör du alltså se till att hålla koll på den, speciellt om det börjar skymma ute. Det kan många gånger vara klokt att koppla hunden, speciellt om man vet att den tenderar att springa iväg utom synhåll eller om den ofta springer efter vilt i skogen. Då är man mer på den säkra sidan.

Läs även mitt inlägg om vad du bör göra om du möter en björn i skogen.