Vad är hypertoni?

Känner du till något om hypertoni, eller ställer du dig frågande till vad det är för något? Faktum är att det finns betydligt enklare uttryck för det. Hypertoni är det medicinska uttrycket, men du vet förmodligen exakt vad det handlar om, om vi i stället säger att det rör sig om högt blodtryck, som är den benämning som ofta används i folkmun. Detta är nämligen två olika benämningar som beskriver samma tillstånd.

Vad är högt blodtryck?

Du har förmodligen hört talas om högt blodtryck, och det finns en stor chans att du känner någon som har problem med detta. Kanske har du till och med själv högt blodtryck, eller har någon gång haft det. Men frågan är om du vet vad det egentligen är och vad det beror på? Om du inte känner dig helt säker på den saken, så kan du läsa vidare för att ta reda på mer om det.

Kort beskrivning av vad blodtryck är

För att förstå vad högt blodtryck innebär behöver du först förstå exakt vad blodtryck är. Det är kortfattat det tryck som uppstår i kroppens blodkärl när hjärtat pumpar runt blod i kroppen. Man anger ett övertryck och ett undertryck, även kallat systoliskt och diastoliskt tryck. Det är med andra ord två tal som anges för att ange blodtrycket. Måttangivelsen som används är millimeter kvicksilver, förkortat mmHg. Ett normalt övertryck är 100-140 och ett normalt undertryck ligger på 60-90. De båda måtten skiljs åt av ett snedstreck. Blodtrycket skrivs alltså 100/60.

Högt blodtryck

När blodtrycket är högt får hjärtat svårt att pumpa runt blodet i kroppen. Om problemet bara är tillfälligt behöver det inte göra någon större skada, men det är viktigt att få bukt med det så fort som möjligt. Om du under en lång period har högt blodtryck kan det dessvärre leda till en hel del hälsoproblem. Du löper då en förhöjd risk för hjärtinfarkt och stroke. Det är dessutom stor risk att hjärtat eller kärlen tar skada. Det gäller både större och mindre blodkärl. Det finns väldigt många personer i Sverige som lider av högt blodtryck. Cirka en tredjedel av befolkningen kämpar med detta.

Orsaker till högt blodtryck

Orsaker till högt blodtryck

Vad beror då högt blodtryck på? Det finns flera saker som kan påverka och leda till att blodtrycket blir för högt. Det kan bland annat röra sig om ärftliga faktorer, men det är också så att risken för att du ska få högt blodtryck ökar med åldern. Övervikt och fetma är också stora riskfaktorer och du löper större risk att drabbas om du äter stora mängder socker och fett. Även rökning och hög konsumtion av alkohol kan ha negativ inverkan på blodtrycket.

Gör något åt problemet

Lyckligtvis går det att göra något åt problemet. Om du lider av övervikt bör du se till att gå ned i vikt. Du bör också dra ned på alkohol, fett och socker och lägga dig till med sunda kostvanor. Vidare bör du börja motionera regelbundet och försöka sänka din stressnivå om du upplever att du är stressad. Skulle det behövas finns även medicinsk behandling att få.

Läs även hur man tar reda på sin blodgrupp samt inlägget om var hjärtat sitter i kroppen.